btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » Et spørgsmål om Letlands Våbentype

DANZIG NYT

Et spørgsmål om Letlands Våbentype.

Wolfgang Watzke har fundet et lodret parstykke af 6 Santim fra den anden store våbenserie, Michel nr. 118x, dr, er forsynet med et normalt lodret vandmærke af type II.
Imidlertid er det ene mærke med gul baggrund og det andet er med hvid baggrund adskilt med en streg. Parstykket er falset på midten.
Der kan næppe være tale om en normal arkrest!
Watzke har formodning om, at parstykket er en essay, der har dannet grundlag for en udvælgelse om mærket skulle trykkes på hvidt eller gult papir. Til dette formål man indfarvet den ene halvdel af et stykke hvidt papir med gul farve.
Der er imidlertid intet bevis for at denne formodning er den rigtige, men Watzke har Michel nr. 120 i tankerne, idet der findes essays på laksefarvet papir såvel som hvidt papir af denne udgave.
Hvem kan hjælpe?

Turen til Polen

Jeg har modtaget et meget venligt brev fra hr. Edward Hadaå, der som tidligere omtalt udover at være ansat i det polske postvæsen også har tilknytning til Gdafisk frimærkeklub.
Brevet er skrevet på polsk - et sprog, som jeg ikke magter - hvorfor jeg har bedt d'herrer Keld Sørensen og Peter Ulstrup om en oversættelse via deres koner, der er født i Polen.

Fru Sørensen har reageret prompte, hvorfor jeg er er i stand til at bringe en oversættelse her.
Gdansk, den 15. oktober 1992.
Ærede herre.
Meget hjerteligt tak for Deres brev, fordi jeg er glad for muligheden af, at have nærmere kontakt med Dem og andre Danzig samlere i Danmark.
Undskyld jeg ikke har svaret tidligere,

fortsæt næste side

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 22.


Hits: 442

Added: 10/07/2018
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig