btn toggle

Gallery

>> Turen til Polen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

men først for nogle dage siden har jeg haft lejlighed til at træffe nærmere aftaler omkring mødet i maj 1993.
Efter udstillingen i Poznan den 6.-16. maj 1993 skal vi mødes den 17. maj i Gdansk om eftermiddagen i klubbens lokaler i Philateliens hus.
Næste dag (18. maj) om morgenen er der fælles rundtur i Gdafisk (jeg guider).
Vi skal bl.a. se Hans Diringers astronomiske ur - som tages i brug den 3. maj 1993 - og om eftermiddagen mødes vi i Dw6r Artusa (Artus Hof) over en øl!
Der foreligger et forslag fra direktøren for det byhistoriske museum i Gdansk, hr. Adam Koperkiewicz, om at vi på stedet (Atus Hof) aftaler et nærmere tidspunkt for en frimærkeudstilling i Dwer Artusa museet. Til at starte med foreslår jeg efteråret 1993, der er den senest oplyste termin for den officielle åbning.
Vedlagt sender jeg en bog udgivet af det polske postvæsen i 1992. Bogen omhandler omstændighederne omkring de polske postarbejdere i Gdakk, der blev henrettet i 1939. Ligene blev fundet ved en tilfældighed i 1991, samt om den officielle begravelse i 1992, der var en stor højtidelighed med specialstempel. Jeg fremsender også en speciel helsag, der blev fremstillet til lejligheden.
- og nogle få ord om mig selv. Jeg er ansat i direktionen i det polske postvæsens afdeling i Gdansk - derfor har jeg anvendt firmabrevpapiret. Jeg har samlet Danzig i 30 år, og jeg betragter mig selv som entusiastisk samler. Jeg er også aktiv i Den historiske Kommission (den regionale del) under Den polske Filatelistforening i Gdansk. For min samling; "Odalisk og Polen" har jeg i de sidste fem år fået tildelt tre guldmedaljer på udstillinger i Polen - og synes, at det foreløbig er nok.
Hvis I beslutter jer til at komme, kan jeg hjælpe med at arrangere ophold, bestille hotel o.s.v.
Kender dårligt til tysk - så derfor skriver jeg på polsk.
.... nu er jeg i et dilemma!
Det tilsendte: bog og breve med special-stemplerne er sendt til mig, men jeg er af den opfattelse, at det må være Danzig Gruppen, som er den rigtige modtager. Derfor er brevene medtaget i formidlingssalg nr. 13 - på denne måde håber jeg, at alle kan være tilfredse ....
de, der vil være ejere, kan byde på lottene - og pegene går til vort fælles bedste! Bogen, der er skrevet på polsk, indgår selvfølgelig i vort bibliotek!
Såfremt det er muligt at få lavet en oversættelse af bogen, vil jeg bringe denne i Danzig Nyt ved førstkommende lejlighed. Da en oversættelse er et stort arbejde, håber jeg på, at vi kan overtale en af bemeldte fruer til at gå igang hermed - evt. at arbejdet fordeles således, at bogen inddeles i afsnit.

Mere herom på et senere tidspunkt ........... hvis, såfremt og ifald!

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 23.


Hits: 372

Added: 10/07/2018
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig