btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 17 » Og hva' er så det?

DANZIG NYT

Og hva'er så det?
Af Keld Sørensen. 

Som Polen-samler støder man tit og ofte på »mærkværdigheder«, der er umulige at finde oplysninger om i kam­loger og anden tilgængelig litteratur, der ellers ganske detaljeret fortæller om polske frimærkeudgivelser.
Og når man desuden har vanskelig-lieder med at tyde teksten på disse »mærkværdigheder«, så ender de som regel bag i indstiksbogen sammen med tilsvarende objekter, der også har lidt samme ubestemmelige skæbne ikke at kunne identificeres. De ovenfor viste mærker er af den type, der også kunne ende bag i indstiksbogen.
Men når man er heldig at få dem i et lille brunt hæfte, er der også en forkla­ring med:
På hæftets forside fortælles, at mærker­ne sælges til fordel for fattige børn.
De er udgivet i 1917 af en sammenslut­ning af borgere i Warszawa, der forval­ter midler fra det offentlige i samarbej­de med den polytekniske læreanstalt i Warszawa.
Motiverne på mærkerne er alle tidligere polske konger og nationalhelte, der havde stor symbolsk betydning under den tyske besættelse af Polen fra 1915 indtil afslutningen at' 1. verdenskrig.
De viste mærker findes også med for­skellige provisoriske overtryk.

 

 

 

 

årgang.Nr.17 December 1993, Seite 14.


Hits: 143

Added: 05/04/2019
Copyright: 2020 Danzig.org

Danzig