btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 17 » Filatelisternes hus i Gdansk

Medlemsblad for Danzig Gruppen 

Filatelisternes hus i Gdansk
Af Keld Sørensen.

På forsiden af dette nummer af Danzig Nyt vises en helsag, der blev udgivet af det polske postvæsen i begyndelsen af september 1979. Anledningen var ind-vielsen af Filatelisternes Hus i Gdailsk. Huset blev indviet 40 år efter overfal-det på den polske posttjeneste i Gdatisk. En begivenhed, der også markerede indledningen på 2. verdenskrig den 1. september 1939.
Det er oprindelig tre huse med adres-sen Hlikergasse 28, 29 og 30, der er op-ført som handelshuse i slutningen af 1700-tallet.
De blev alle totalt ødelagt i den sidste fase af 2. verdenskrig, og lå hen som ruiner indtil midten af 1970'erne, hvor det blev besluttet, at husene skulle gen-opbygges med det tidligere udseende, og herefter skænkes til byens filatelister. Midlerne til genopbygningen blev fremskaffet bl.a. gennem salg af den ovenfor viste uofficielle helsag, der solgtes for 10 zl. pr. stk.
Hver solgte helsag betalte en mursten til genopbygningen af huset.
I dag er adressen Ulica Straganiarska 28/30 og huset rummer møde- og ud-stillingslokaler samt administration for den lokale frimærkeklub.
I stuen ligger vel nok byens største fri-mærkeforretning.

 

 

 

 

årgang.Nr.17 December 1993, Seite 15.


Hits: 152

Added: 05/04/2019
Copyright: 2020 Danzig.org

Danzig