btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 18 » Fra Formandens Pen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

Fra Formandens Pen

 

Kære læsere!

Kære læsere!
Som allerede meddelt, skal vi afholde ordinær general­forsamling den 10. april i Hammelev.
Læs mere herom på side 6

Nye Medlemmer:
Det er mig en stor glæde, at jeg igen i dette nummer af Danzig Nyt kan byde velkommen til 3 nye medlemmer; nem­lig

721-554
Flemming Pedersen
Følfodvej 74
2300 København S

Flemming begyndte i 1986 på at samle Baltikum, især Estland (hovedvægten lagt på Blomsterudg.) og Litauen (ho­vedvægt på Soltegning).
Desuden samler Flemming på Eire 1922-1970 og Sleswig Plebiscit.

721-555
Erik B. Nagel
P.O.Box 65
Taylors Sc 29687, USA


Erik samler Tyskland på et avanceret/-middel plan.
Erik er i forvejen medlem af GPS og APS.

721-556
Kjell Nilson
Avenue des Roses 34
B - 1640 Rhode St. Genese
Belgique

Kjell er nybegynder med hensyn til sin Danzig samling - men ønsker alligevel kun luksus objekter til sin samling (meget fornuftigt!)
Se i øvrigt Kjell's annonce på side 7.

På vegne af Danzig Gruppen ønsker jeg hermed de 3 nye medlemmer velkomne og håber de hurtigt vil finde sig til rette i vor forening, hvor de helt sikkert vil finde mange medlemmer med samme interesser.

Udmeldelser:
Det er med beklagelse, at jeg må med­dele, at jeg har fået et brev fra

Kurt Holmberg
hvori han meddeler, at han ønsker at udtræde som medlem Danzig Gruppen ved udgangen af 1994.

 

 

 

 

årgang.Nr.18 April 1994, Seite 3.


Hits: 1159

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig