btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 18 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

 

Også
Bjørn Arrild Hansen og
Frederik G. Hansen
ansker at træde ud af medlemsrækken. Udmeldelsen begrundes således:
"1: Vi får ikke noen urbytte av medlemskabet i fons av bytte/salg.
2: Danzig Gruppens interesser er mer rettet til Danzig, Tyskland og Polen, enn til Baltikum, som er vort interesse felt.
3: Vi harfunnet andre kanaler som vi kan skaffe oss Baltikum merker På."

Brevet afsluttes med 'lidt ros':

"Til slutt vil jeg si at Danzig Gruppen har for vår del vært en erfaring rikere:
-  Vi ble godt mottat.
-  God information.
-  Det virker seriøst, det arbejde som den driver, men altså ikke akkurat i vår gate.

Med disse ord erklærer jeg vår: med­lemskab i Danzig Gruppen for opphørt og ønsker Dere lykke til vidre i deres arbeid."

Det var pæne ord - tak for det!
Derfor er det netop så meget mere beklageligt, at disse to nordmænd ikke har kunnet få deres ønsker omkring byttehandler m.m. opfyldt hos vore medlemmer.
Jeg er overbevist om, at d'herrer Han­sen har fundet en god handelspartner i B ischoff.
Jeg nævner dette som et eksempel på, at vore medlemmer måske ikke er aktive nok, når det gælder om at reagere på de andre medlemmers annoncer m.m.

Værd at bemærke!
Vi har netop fået et nyt medlem i Belgi­en, som har indmeldt sig under nogen­lunde samme omstændigheder, som d'herrer Hansen i Norge.
Nemlig som nybegynder på området. Jeg håber vore medlemmer vil tænke over dette - samt, at der ikke skal ske gentagelser derhen, at et medlem ser sig nødsaget til at melde sig ud på grund af en alt for lille respons på sin annonce. Derfor - hvis du har Danzig objekter i luksus kvalitet at tilbyde - så skriv til Kjell Nilson i Belgien.

München Bibliotek:
Danzig Gruppen er blevet 'verdens­berømt' - hm!
Vi har i alle fald fået en opfordring fra det filatelistiske bibliotek i Miinchen om, at lade Danzig Nyt indgå i bibliote­ket.
Vi vil sikkert være indforstået med dette mod, at biblioteket betaler portoen for fremsendelsen.
Den endelige beslutning vil blive fo­retaget af den nye bestyrelse.

Medlems statistik:
                 Tilg               Afg           Ialt
1900       17                  -                 17
1991          9                 1 dod       25
1992        14                 1 dod       38
1993         12                      0           50
1994         3                  3 udm*)   50(47)
1995          ?                  1 udm          ?
*) På GF foreslås yderligere 3 medlem­mer slettet på grund af restancer.
Selvom d'herrer Hansen i Norge har udmeldt sig uden lovlig varsel, foreslår jeg GF, at der intet foretages i denne anledning.

 

 

 

 

årgang.Nr.18 April 1994, Seite 4.


Hits: 1029

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig