btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 19 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

DANZIG Gruppen:

Formand:
Curt Hosny
Vejrholm 27
9220 Aalborg Ø
Telf.: 98 - 15 92 62

Næstformand:
Alex Sørensen
Thyeho Brahes Alle 31 II
2300 København S
Telf.: 35 - 55 27 00

Kasserer:
Kurt Spuhr
Sløjfen 11
3060 Espergærde
Telf.: 42 - 23 35 51

Sekretær:
Curt Hosny
Vejrholm 27
9220 Aalborg ø
Telf.: 98 - 15 92 62

DANZIG NYT:
Redaktør og annoncer:
Curt Hosny

Postgirokonto 7 95 20 82
ISSN nr. 0905 - 4839

DANZIG NYT er et gratis, postomdelt medlemsblad for DANZIG GRUPPEN. Bladet udkommer 4-5 gange årligt.
Løssalg dkr. 25.- pr. nummer frit tilsendt.

Medlemskab i DANZIG GRUPPEN koster:
Seniorer: dkr. 135.- årligt.
Juniorer (under 18 år): dkr. 70.- årligt. Indmeldelsesgebyr:
Seniorer: dkr. 125.- en gang for alle.
Juniorer: dkr. 75.- en gang for alle.

 

INHOLD:

Forside billedet:
Bud Henning og Betty Bloecher fra USA ved postkassen i postkontoret på Hevelius Platz i 1990.

Fra Formandens Pen    ................... 3
Referat fra GF 10. 4.1994   .............  4
Fællesmøde i Gdansk  ..................   6
Ispostflyvning fra Estland 1920.......8
Hvide ørne på Danzigs gader.........  13
Angrebsplan mod det polske
postkontor 1939 ............................ 33
Byposten i Warsehawa................... 39

Indheftet:
Kort med 'Grønne Linie' (Formidlingssalg nr. 19 udgår).

Annoncepriser:
1/1 side    dkr. 100 pr gang
dkr. 400 pr ar
1/2 side    dkr.  65 pr gang
dkr. 220 pr ar
1/4 side     dkr.  40 pr gang
dkr. 160 pr ar
1/8 side      dkr.   25 pr gang
dkr. 100 pr ar

 

Bemaerk: Alle artikler og illustrationer er omfattet af copyright.
Alle former for kopiering og gengivelse af indhold og illustrationer (også i udsnit) er kun tilladt efter nær­mere aftale med redaktionen.

 

 

 

 

arg.Nr.19 September 1994, Seite 2.


Hits: 999

Added: 28/02/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig