btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 19 » Fra Formandens Pen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

Fra Formandens Pen

Kære læsere!
Nu da sommerferien er overstået for de fleste af os, er det igen tid til , at vi beskæf­tiger os med vor fælles hobby; frimær­kerne.

I dette nummer af Danzig Nyt bringer vi ud over flere gode artikler et kort referat fra generalforsamlingen i Hammelev på side 4.

Rettelse:
I nummer 18 af Danzig Nyt har der desværre indsneget sig 2 fejl.
Side 8 i 4. afsnit .... benyttet 1.7.1825 skal være 1824.
Side 9: PreuBisk periode skal være fra 1850 til 1868.

Adresseændring:
Medlem nr. 43 Jan Andreasen har for­ladt Struer til fordel for Reberbansgade nr. 27 i Aalborg.

Bladudgivelsen:
Der er sikkert flere medlemmer, som har savnet en ny udgave af vort medlemsblad, der sidste gang blev udsendt i april.
Jeg beklager meget, at mit arbejde des værre ikke har givet mig den fornødne fritid til at redigere og skrive et nyt blad før nu. Da dette nummer af medlemsbla­det kun er det andet i år, vil jeg forsøge at råde bod på dette forhold ved at gøre nummer 20 mere omfangsrigt.
Danzig Nyt nr. 20 vil samtidig være den udgave, hvor Danzig Gruppen kan fejre sit 5 års jubilæum.
Bladet er planlagt til at indeholde en stor artikel omkring Danzig luftpost, med hovedvægten lagt på luftskibe. Artiklen er skrevet af Giles.
Jeg håber, at flere medlemmer vil ind­sende bidrag i form af en artikel til vort jubilæumsblad (dobbeltnummer?)

Dette nummer
bringer en naturlig fortsættelse af Hans Vogels artikel omkring frimærkekrigen imellem Polen og Danzig fra sidste num­mer. Desværre er illustrationsmaterialet ikke alt for godt, idet en masse gamle foto­grafier fra Postmuseet i Gdansk indgår, og forfatteren kun er i besiddelse af fotoko­pier af disse billeder. •
De af os, som har deltaget i moderne i Gdaiisk , har imidlertid haft lejlighed til at se originalerne i Postmuseet i Gdafisk

Vi får også en artikel om ispost i Estland, saft et flot bidrag fra Keld Sørensen, som foreløbig lever op til; Intet Danzig Nyt uden en artikel om Polen.
Auktionen i denne udgave udgår. Slutteligt: Hvem vil tilbyde sin arbejds­kraft ved at oversætte fra polsk, engelsk og tysk. Som det fremgår af ovenstående er jeg meget trængt p.t.

Curt

 

 

 

 

arg.Nr.19 September 1994, Seite 3.


Hits: 1187

Added: 28/02/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig