btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

Enhver Samler har nogle "favoritter" i sin sam­ling - det har jeg også!
Efter flere gange at have efterlyst medlemmer, som ville skrive lidt om de­res samling - som sædvan­lig (var jeg ved at skrive) uden at få respons - så gør jeg det selv.
Det er altid svært at være den første (derfor må­ske de manglende bidrag), men jeg har valgt lidt hist og her - noget der er sjældent og lidt, som jeg selv sætter pris på.
Et objekt, som jeg sæt­ter meget pris på, er "Danzig Brikke", som er vist til højre. Det er en 20-blok fra bunden af arket fra 1 Mark overtrykket på 30 Pfg. fra den 20. august 1920
Under trykningen er et klich-søm faldet ud, kli­ch&n er brækket på midten og har forskubbet sig op ef­ter. Der blev trykt 36 ark før maskinen blev stoppet og klich&n blev sømmet fast igen. Der kendes kun 3-4 eksemplarer i 20-blok.

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 41.


Hits: 171

Added: 09/04/2019
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig