btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

 

Et andet "klenodie" fra min samling er tillige det ældste brev jeg ejer, nemlig fra 1626. Brevet er et tiggerbrev til Fyrsten af Stettin, hvor Danzigs Magistrat vil låne penge.
Efter min mening er brevet meget smukt skrevet og tillige me­get velbevaret - derfor er brevet nok det, jeg holder mest af.

En nyanskaffelse er et forwarded brev til Edinburg, med et så­kaldt "Bi shop" stempel (benyttet som ankomststempel i London).
Jeg har flere "forwardede" breve, der næsten alle er til S&S i Bordeaux, de er alle med forskel­ lige forwarders - også forsendelses­vejene er til dels forskellige, selv om størsteparten er gået over Holland "d'Hollande'-stemplede i Frankrig.
Et andet brev til Bordeaux er gået en lidt usædvanlig vej, nemlig `par Marscyck', hvilket er vist ne­denfor.

Når jeg er så heldig at finde "noget", som ikke findes omtalt i kataloger o.lign., så bliver jeg sær­lig glad. Her vil jeg vise et rammes­tempel fra Hohenstein, som ikke er registreret i Wolff's nye stempel­katalog fra december 1993.

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 42.

 


Hits: 139

Added: 09/04/2019
Copyright: 2020 Danzig.org

Danzig