btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 . DANZIG Gruppen

DANZIG Gruppen:

Formand:
Curt Hsony
Vejrholm 27
9220 Aalborg  ø
Telf: 98 — 15 92 62

naestformand:
Ankor Blaabjerg
bandholmvej 89, Birket
4943 Torrig L
Telf.: 53 — 93 73 10

Kasserer:
Kurt Spuhr
Slojfen 11
3060 Espergaerde
Telf: 42 — 23 35 51

Sekretsr:
Curt Hosny
Vejrholm 27
9220 Aalborg ø
Telf. : 98 — 15 92 62

 

DANZIG NYT:

Redaktor og announcer:
Curt Hosny

Postgirokonto 7 95 20 82

ISSN nr: 0905 – 4839

 

INDHOLD:

Adresser…………………………………………... 2
Nye medlemmer…………….…………………… 3
Specielt til nye medlemmer…………………….. 4
Udstilling i Randers ……………………..……. . . 4
Frimaerker i Forum……….……………………… 5
Okonomi…………..……………………………… 6
Indkaldelse til G.F. 1993                                                 6
Frimaerkehand1ere i Danzig:                                       6
Danzig stempler  
- Fejl og forvirringer . ……………..........……….   7
Officielle efterstemplinger                                          20
Falsk- og ti1.fae1dighedsstemp                               24
Tabel I Falske stempler                                                26
Tabel II Tilbagedat. sternp                                          27
Tabel III — Ti1fae1dighedsst.                                     28
Danzig—maerker med brugsst.                                29
Tabel 1. Falske stempler .                                            30
Tabel 2. Tilbagedat. stempl.                                       32
Tabel 3. Ti1fae1dighedsst.                                          35
Riga befrielsesudgave 1919                                       39
En sensation fra 1939. . .                                             46
De perforerede marker fra Liba                                47

 

Annoncepriser:

1/1 side kr. 100 pr. gang
                 Kr. 400 pr. Ar
1/2 side kr.  65 pr. Gang
                 Kr. 220 pr. Ar
1/4 side kr.  40 pr. gang
                 kr.  160 pr. Ar
1/8 side kr.  25 pr. gang
                 Kr. 100 pr. Ar

 

Danzig NYt er et gratis, postom-delt medlemsblad for
           Danzig Gruppan,
der udsendes 4-5 gange Arligt. Loessalg kr. 25.— pr. nummer frit tilsendt i Europa.
Medlemskab i Danzig Gruppen koster 125 kroner arligt for seniorer og 65 kroner for juniorer under 18 ar. (1993 priser)

 

 

 

 argang Nr. 14 January 1993, Seite 2.

 

 


Hits: 1075

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig