btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14. Medlemsblad for Danzig Gruppen,

Medlemsblad for Danzig Gruppen

Fra Formandens Pen

Kære læsere!

Ved årsskiftet:
Jeg vil ønske alle vore med­lemmer og andre læsere

et godt nytår!

Samtidig vil jeg takke bestyrelse og medlemmer for det store arbejde, de har udført for Danzig Gruppen i det forløb­ne år.
Jeg håber, at vi - også i år - vil få et godt år med mange gode filatelistiske oplevelser.

 

Nye medlemmer:
Igen i dette nummer af vort medlems­blad kan vi byde velkommen til flere nye medlemmer; nemlig:

 

721-536
Ege Bjerregaard
Tavlekærsvej 81
2560 Hvidovre
Ege er frimærkehandler og samler på de nye selvstændighedsstater, d.v.s. Bal­tikum.

 

721-537
Jern Madsen
Torsgate 3
N-1511 Moss
Jørn har samlet på alle vore interes­scområder siden 1989, så han får virke­ligt noget for sit kontingent!
Desuden samler Jørn på Ukraine, Hvide Rusland, Rusland (ikke USSR), Kaz­hahstan, Moldova (Mol­davien), Aserbajan, K ir­gisien, Uzbesistan, Thurme­nistan, Tadjihistan, Åland, Færøerne, Kroatien, Slove­nien, Slovakiet og Norge, samt "Space" som motivsamling.

 

Mødekalenderen:


28. mar. NORDJUNEX '93
Amagerhallen, Kbh.

7-16. maj    POLSKA '93, Poznan
7-21. maj Fællestur???

6-9. maj              Nordia '93 Helsingfors
(ingen aktivitet p.gr.a. turen til Polen).

6-8. aug.      Havfrisk, Esbjerg

17-19. nov. Interdania'93, Tåstrup

23-24. okt. Harburg '93.
Vi skal møde vore tyske venner i Hamburg.

721-538
Fru Lise Skou
Lyngskrænten 15
2840 Holte
Lise Skou samler Tyskland.

 

 

 

 argang Nr. 14 January 1993, Seite 3.  


Hits: 1034

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig