btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14. Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

Udstillingen, der desværre ikke var godt opreklameret, hvilket medførte et meget lille besøgstal, der har givet et stort underskud til Randersklubben. Forhol­dene på udstillingen var gode med fin plads omkring rammerne. Jeg savnede blot lidt mere lys - desværre var kun det halve antal lamper i loftet tændt! Jeg vil især fremhæve Søren Chr. Jen­sens eksponat med danske poststempler fra Randers-Hadsund Jernbane, der ikke alene var meget præsentabel, men også særdeles interessant. Se evt. artiklen i udstillingskataloget.
Knud Mohr udstillede Klassisk Dan­mark i æresklassen og Børge Schåffers tofarvede Danmark var udstillet for første gang efter KPK har erhvervet denne samling. Samlingen var interes­sant, men helhedsindtrykket blev øde­lagt en hel del af alle de løse mærker, som lå i bunden af omslagene.
Vort medlemsmøde, der heller ikke var omtalt i programmet - og heller ikke blev annonceret i højttalerne - blev aflyst, idet der kun undertegnede og Peter Frost-Møller var til stede.

 

Frimærker i Forum.

Udstillingen var et tilløbsstykke med fri adgang for publikum.
Der var rigtig mange mennesker, som ikke beskæftiger sig med frimærker til dagligt, der var inde for at kigge. Danzig Gruppen var tildelt 6 rammer, hvor vi viste Baltikum (sammensat af Kurt Spuhr), Tyskland på 2 plancher (sammensat af Kurt Holmberg og Erik E. Christensen), samt Danzig (sammen- sat af undertegnede).
Vi holdt et medlemsmøde med fælles­spisning, hvori 11-12 medlemmer del­tog, bl.a. vort nye medlem Lise Skou. Under medlemsmødet blev der byttet flittigt samt diskuteret nyheder - herun­der fremkom det meget ofte tilbageven­dende spørgsmål;

 

Økonomien i Danzig Gruppen,

herunder det betimelige i, at Danzig Gruppen skal betale en masse penge til Forbundet - uden at vi får ret meget for pengene.
Når hertil kommer forslaget fra repræ­sentantskabsmødet i Randers (se Danzig Nyt nr. 13, side 6) om, at medlemmer­ne i alle frimærkeklubber under DFF skal være A-medlemmer. Dette vil som tidligere omtalt medføre en kontingent-stigning til DFF fra 50 til 165 kr. år­ligt/medlem.

Regnskabet kan opgøres således:
I de forløbne år har vi modtaget de tidligere omtalte 10 indstiksbøger, med­lemspræmien i form af en årgangsmap­pe fra P&T, samt 6 udstillingsrammer. Medlemspræmien har ikke belastet For­bundet hvorfor vi kan se bort fra denne.

10 indstiksbøger                     ca. 500 kroner

Rammeleje ............  ca. 900 kroner

ialt                                            1  400 kroner,
som vi har betalt 2.595 kroner for! nemlig:

Kontingent 2. halvår 1990 .. 200 kr.
Kontingent I. halvår 1991 .. 455 kr.
Kontingent 2. halvår 1991 .. 430 kr.

 

 

 

 argang Nr. 14 January 1993, Seite 5.


Hits: 1039

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig