btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14. Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

DANZIG ale, DANZIG alf og DAN­ZIG-Neuschottland - imod den tidligere omtalte udtalelse om, at disse ikke vil kunne opnå nogen signatur .... alligevel er blevet markeret som stempelforfalsk­ninger. Han (Schaler) har erkendt, at der findes stempler - udover de i listen anførte - der ikke længere kan signeres som "Infla-echt" - selv efter årelang forskningsarbejde.
Disse er f.eks. DANZIG 1 (schweizer­stempel) og 1-ringsstemplet Danzig 1 f uden timeangivelse.
Forfatteren til disse linier kunne først - da han selv blev prøver i slutningen af 1977 - fuldt ud forstå unøjagtighederne i den hidtige praktik ved prøvning af afstemplingcrne på Danzigmærker.
Her citeres fra et brev fra Eduard Peschl dateret 19.6.1978, der handler om "Danziger Marke 100+100" på et brevstykke med Michel nr. 132 annul­leret med 2 tidsrigtige ringstempler Danzig 4b:

"Danziger Marke 100+100" er efter min opfattelse helt ægte.
endvidere fremhæves: Alle mærker, der bærer et tidsægte stempel (ikke tilbagedateret), bliver betragtes af os som værende "dadelfrit" (Einwand­frei) og opnår ægthedstegnet. Om dette har opfyldt sin mission på et brev eller ej, det kan man jo ikke længere se på et løst mærke.
Det går på ingen måde an, at man signerer et mærke på et brev og af­viser signaturen i afvasket stand. Med henvisning hertil modtager jeg mange klager over kollegaen Schiiler der ved at være alt for nøjeregnende -har forledt mange samlere af Dan­zigmærker (også mig selv). Jeg har flere gange advaret hr. Schiiler, idet han er ansvarlig i den sidste ende, men det er ikke lykkedes mig at få ham ind på rette spor. Desværre har han en "fejl"; han er alt for viden­skabelig .... derfor forbliver han sikkert nøjeregnende (kleinlich). -citat slut!

Gerhard Schiller svarer på spørgsmålet om, hvorfor Danzig afstemplinger behandles med andre kriterier, end de af prøverordningen foreskrevne.... han svarer nogenlunde med disse ord: "Med Danzig er det anderledes"!

I 1979 udkom 2. bind af Gerhard Has­selhoff's Danzig stempelkatalog.
Den officielle titel er "Bewertung der Poststempel" udgivet af ARGE Danzig - med en for læserne - allerede kendt opstilling af tilbagedaterede tilfældig­hedsstempler. Heraf gengives - star­tende på side 32 - indholdet af bogens side 87 til side 89.
Under overskriften står: Sammenlign med Michel Special's særlige prisan­sættelse.
Denne forkerte tilføjelse har sikkert fremkaldt megen ærgrelse.
Derefter til selve tabellen. Sammenlignet med tabellen fra 1964 (bind I) er antallet steget fra 65 til 87 stempler.

 

 

 

 argang Nr. 14 January 1993, Seite 13. 


Hits: 210

Added: 05/04/2019
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig