btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 . DANZIG NYT

DANZIG NYT

 

Nyt tilkommen er sågar - mellem andre - et slet ikke eksisterende 1-ringsstem­pel; Zoppot b.
Skrivefejlen fra 1957 vedrørende DAN­ZIG-Neuschottland er endnu ikke rettet (forkerte oplysning: 1925-1939). 19"25­1929 er de rigtige årstal.

Forespurgt erklærer han (Hasselhojfi, at optagelsen af tabellen oprindeligt ikke var planlagt, men at den kom med i sidste øjeblik. Heraf er det også indly­sende, at der ikke var tid til at sortere poststederne i alfabetisk orden.

Af de 87 stempler anses cirka 15 stemp­ler, som tilbagedaterede og dermed som stempelforfalskninger.
Irriterende herved er, at nogle af disse stempler findes i 2 udgaver, f.eks. DANZIG In, DANZIG 5m, DANZIG­Neufahrswasser ' a, hvoraf de ældre udførelser absolut er "Infla-echt" efter stempelkatalogets opfattelse.
De nye udførelser er på mærker fra inflationstiden altid tilbagedaterede.

At de 15 tilbagedaterede stempelaftryk er optaget i en selvstændig priskolonne i Michelkataloget er forkert.
En lille nederdrægtighed, men den, der vil sælge sådanne stempelforfalskninger til samlerne, henholder sig til denne henvisning.
Denne forkerte tilføjelse har helt sikkert forårsaget ærgrelser.
Cirka 3 år efter udgivelsen af stem- pelkataloget bringer Werner Rittmeister i 1982 den uheldigt formulerede

Tabelle aber INFLA-BERLIN E.V. i omløb, hvorved den anden - her første klasses - interessante del af "tilbageda­terede tilfældighedsstempler" igen er blevet forøget med 2 stempler; nemlig DANZIG lv og 1-ringsstemplet fra Pasewark.
En begrundelse herfor er ikke bekendt. Endvidere er de anbefalede stempel-be­tegnelser fra INFLA-BERLIN ikke be­nyttet.

I mellemtiden var praksis blev ændret med tabellen fra 1982.
Efter 1981 blev stempelaftrykkene; DANZIG lv, DANZIG 5b, Telegrafen-Amt, Tel.A.a og Gro8-Plehnendorf anerkendt som INFLA-echt og de virke­ligt tilbagedaterede stempler officielt overført til stempelforfalskningerne.

Efter aftale med Gerhard Hasseldorff og Werner Rittmeister havde forfatteren af disse linier i slutningen af 1983 kunnet bekendtgøre, at omkring yderligere 40 stempler - såfremt de datomæssigt var rigtige - kunne signeres som Infla-echt.

Desværre kunne dette kun komme de ordinære og korresponderende medlem­mer af ARGE-Danzig til kundskab - ik­ke de mange samlere, handlere o.s.v., der ret massivt havde øvet kritik imod de "tilbagedaterede tilfældighedsstemp­ler".
Sågar den nyligt afdøde Danzigprøver; Siegfried Stoyc, der - allerede fra be­gyndelsen af sin tid som prøver - var med på "liberaliserings bølgen", blev

 

 

 

 argang Nr. 14 January 1993, Seite 14. 


Hits: 197

Added: 05/04/2019
Copyright: 2021 Danzig.org

Danzig