btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 15 - March » Danzig - Nyt nr. 15. DANZIG NYT

DANZIG NYT


DANZIG Gruppen:


Fornand:


Curt Hosny


Vejrholm 27


9220 Aalborg ø Telf.: 98 15 92 62


Nsstformafld


Anker Blaabjerg


BandholmVej 89, Birket


4943 Torrig L Teif.: 53 93 73 10


Kasserer


Kurt Spuhr


Slojfen 11


3060 Espergerde, Teif.: 42 23 35 51


Sekretar:


Curt Hosny


Vejrholm 27


9220 Aalborg θ Teif.: 98 15 92 62


DANZIG NYT:


RedaktOr 09 annoncer:


Curt Hosny


Postgirokonto 7 95 20 82 ISSN nr. 0905 4839


INDHOLD


Forside billedet:


Adresser......................................................................   2


Indkaldelse til GF ......................................   3


Fra formandefl..................... 4


Kontingent..................................................................   4


Nye wedlemmer..........................................................   4


Hvervekainpagflefl.....................................................   5


Siden sidst...................................................................   6


L.ynauktion.................................................................   6


Turen til Polen.............................................................   8


Historien bag udstilliflgefl........................................  14


Historien bag frimerket.............................................. 16


Temanumser.................................................................. 18


Fra sin Polensamliflg.............. 20


Tysk censurforfalSkfliflg........................................... 24


Muskelsviflds humor ................. 27


Indlagt:


ForinidlingSsalg nr. 16.


Annoncepriser:


1/1 side kr. 100 pr gang,  kr. 400 pr Ar


1/2 side kr. 65 pr cjang,  kr. 220 pr Ar


1/4 side kr. 40 pr gang, kr. 160 pr Ar


1/8 side kr. 25 pr gang, kr. 100 pr Ar


DANZIG NYT er et gratis, postomd elt jnedlemsblad for DANZIG GRUPPEN.


Bladet udkommer 5 gange Arligt. Lessaig kr. 25.— pr. nummer frit tilsendt j Europa. Medlemskab i DANZIG GRUPPEN ko— ster icr. 125 Arligt for seniorer og icr. 65 for juniorer U. 18 Ar. (1992 priser).
 
 irgang. Marts Nr. 15 March 1993, Seite 2.


Hits: 498

Added: 05/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig