btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 15 - March » Danzig - Nyt nr.15. Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen


 


Ordinaer Generalforsamling.


Herved indkaldes til ordiner generalforsamling sondag den 28. marts 1993 klokken  1 1°° i forbindelse med Junex ‘93. GF afholdes i et kIasseverelse pa den ner1iggende  Lojteg’irdsvejens skole. Frokosten indtage.s i Amagerhallcns cafeteria ki. Ca. 12°.


DAGSORDEN efter vedtagternc:


A: Generalforsamlingen âbnes af formanden kI. 11.


a: Vaig af dirigent.


b: Formandens beretning.


c: Kassererens beretning.


d: FremlaggeIse af budget og kontingentforslag.


e: Beretning og regnskab for Formidlingssalg.


f: Skriftlige forsiag.


(De indkomne forsiag er nrmere omtalt arbejdsheftet).


g: Valg af bestyrelse:


1: Nestformand:


Anker Blaabjerg pa vaig - onsker ikke genvaig.  Bestyrelsen foreslãr enstemmigt Alex Sørensen.


2: Kasserer:


Kurt Spuhr pA valg. Modtager genvalg.


3: 2 bestyrelsesmedlemmer:


Otto Pedersen pA valg. Modtager genvaig. Kurt Holmberg pA vaig. Modtager genvalg.


4: 1 bestyrelses suppleant:


Sverre Høvik forcslAet. Jens Erik Christensen foreslAet.


5: 2 revisorer:


Jorgen Leger pA vaig. Modtager genvalg. Alex Sorensen pA valg. Da Alex formentlig vIges tII nestformand, skal posten mAske nybeseEtes.


6: I revisor suppleant:


- Niels Wcndclbo pA vaig.


h: Evcntuelt:


B: Failes frokost.


C: Lynauktion - materiale bedes rnedbragt i foldere market med medl.nr.

 irgang. Marts Nr. 15 March 1993, Seite 3.


 


Hits: 493

Added: 05/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig