btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 15 - March » Danzig - Nyt nr. 15 Fra Formandens Pen

DANZiG NYT


 


Fra Formandens Pen


 


Kre hcsere!
er det igen tid til at  afholde generalforsamling. Vi har Met husly hos  NORDJUNEX ‘93 I Amag erhallen/Lojtegaardsvejens skole. Tak til Reinhold Axman, Amager Frimarke Forening for bistand.


Kontingent 1993:
Rigtig mange af yore medlemmer har endnu ikke indbetalt kontingentet for 1993, selv om vi er blevet enige om, at kontingentet skal indbetales inden den I. januar.


Jeg ma mcd skam meddele, at de medl eminer, der bar betait Lii tiden meget let kan tzlies pa ëen hnd Det skyidige beløb, 125 danske kron er, bedes indbetah snarest muligt. For at det ikke skal gä i glemmebogen igen, sA vedlegger jeg et girokori Lii alic, der ikke har bctalU hvis der falder en hue hvid seddel ud af DANZIG Nyt, sá skal dii skynd e dig pa posthuset! 


Nyc rncdlemmer:
Del er med stor fornøjclse, at jcg kan  konslatere at;  Vi bar igen fact flere medlemmer!


 


Denne gang byderjeg velkommen til:
72 1-542
Harald Wean
Postboks 218,
N-8801 Sandnessjøen Harald er medlem I Aistahaug og Polarsirkien frimerkekiubber. Samier Baitikum, Polen, Danzig, Mar ienwerder og Tyskiand siden 1985 pa et middel stade.


 


 721-543
Jan Andreasen
østergade 56, DK-7600 Struer
Medlem i frimarkekiubben for Struer og omegn. Er begynder. Vi mangier de evrige opiysninger omkring samleomrãder m.m.; idet opiysningsskemaet endnu ikke er modtaget.


721-544
Jaan Roots
Olaf Bulls Vej 60,
N-0765 Oslo. Jaan er mediem i Oslo Filatelistkiubb m.11. og har siden 1982 samlet stempl et og ustenipict far Estiand, Letland og Polen (kun LII 1939). Stade iniddel til avanceret.

 irgang. Marts Nr. 15 March 1993, Seite 4.


Hits: 913

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig