btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 15 - March » Danzig - Nyt nr. 15. Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

72 1-545
Björn Arild Hansen
Arenes Platet 11, N-4400 Flekkefjord Björn er medlem i Flekkcfjord Frimerk e Klubb begyndte 11992 at samle Baltikum pa begynderstadie (Stempled e mrker 1918-1940 og ustemplede marker fra 1990 og fremefter). Desud en samles Norge stempiet og ustempl et.
Björn er far til:


721-546 (jun).
Frederik G. Hansen
Arenes PlatAet 11, N-4400 Flekkefjord Frederik gAr i faderens fodspor
- hans oplysninger er I aile fald de samme, som faderens.


721-5472
Svein Samdal
John Brandts Vej 30, N-0860 Oslo Medlem I Frimerkering Posthorn og Oslo Filateiistklubb. Samieromrâderne er Danzig, Memel, og Baitikum, der
startedes Ca. 1980 med bade stempled e og ustemplede marker.
Samlingen ligger pa et middel stade.


Jeg byder nile de nye medlemmer velkomne til et godt og udbytterigt samarbejde.


Hvervekampagnen:
1-ivervekainpagnen ma vel siges at have veret en betinget succes!
Responsen fra Norge har veret god, der er kommet mange nye medlemmer
- og det erjeg glad for.


 

Desvzrre er resuitatet af hvcrvekamp agnen i Sverige ikke kommet med det forventede rcsuitat.
Statistisk skulle der vre kommet flere nye mediemmer fra Sverige I forhold til Norge; idet der er Iangt flere Tyskl ands samiere I Sverige.
Desvzrre har disse potentielle medl emmer slet ikke ladet hore fra
sig. ieg kender ikke ârsagen, men jeg vii undersoge den nermere.


Et foreiøbigt resultat over fordelingen  af mediemmerne kan opgores sáledes:
Danmark.......................................................... 
(5) 36
Norge ............................................................... (5) 8
Sverige.............................................................. (0) 0
Korresponderende medlemmer......................... (1) 6
Medlemmer ialt................................................. (11) 50


Tallene I parentes er nye medlemmer fra 1992/93.
Korresponderende medlemmer er kiubber/foreninger I udlandet, som
DANZIG GRUPPE samarbejder med. Korresponderende medlemmer betaler ikke kontingent.
Da vi startede kampagnen kalkulerede vi mcd 12 nye medlemmer
- og rcsult alet er desvarre kun bievet til 11!


Den interne konkurrence - med mds tiksboger som premie - har kun med fort, at vi cr kommet af mcd 3 indstikshogcr iait.
De heldige vindere er: Otto Pedersen, Keld Sorensen og Kurt Hoimberg. Vi har stadig flere indstiksboger
- hvem skal have den naeste?


 

 

 

 

 irgang. Marts Nr. 15 March 1993, Seite 5.


Hits: 457

Added: 05/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig