btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 15 - March » Danzig - Nyt nr. 15. Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen


 


3: Foreningen har intet ansvar for fejl og mangler ved det solgte.


 4: Udsteder saelger regning, skal denne vaer adresseret til kober.


 5: Optraeder foreningen som stedfortrseder, skal der udstedes dags dato kvittering ved opkraevning af betaling fra køber.


Bade den private saslgers og den private købers navn - men ikke foreningeris - skal anføres pa kvitteringen. Ved iagttagelse af disse regler skal foreningen alene betale moms af salaeret. Er saelgeren (ejeren) momsregistreret for handel med tilsvarende varer, eller er der tale om tilfaelde, hvor foreningen saelger mønter og/eller frimaerker fra egen beholdning, skal der svares moms af hele det beløb, som kaber betaler.


 Da betegnelsen “auktion” I forbindelse med salg af den her omhandlede karakter, momsmaessigt kan skabe misforstãelser, har Tolddepartementet hcnstllet, at denne betegnelse undlades I forbindelse med eventuel annoncering m.v.


 


Danzig Gruppen benytter den fremhaevede del af teksten i vore anvisningssalg og dette er ogsa gaeldende ved Iynauktionen.


 


Medlemmerne skal medbringe salgslot i omslag, der som minimum er forsynet med medlemsnummer og oprabspris (cvt. maerket “bud” I stedet for oprabspris, der er en mindstepris). Defektc maerker skal anfores! Omslaget bør desuden indeholde oplysninger om katalogpris, katalognummer (benyttet katalog og árgang) og gerne yderligere oplysninger om saerlige egenskaber ved maerkerne. Urigtige og forkerte oplysningcr pa omslagene kan ikke lastes DANZIG GRUPPEN, men star for saelgers regning og risiko. Bud under oprábsprisen godtages ikke. Køber betaler den opnáede pris - med tillaeg af 10%, der gar til DANZIG Gruppen.  Saelger modtager den opnâede pris med fradrag af 10%, der gãr til DANZ IG GRUPPEN. Det er mit hab, at rigig mange af yore medlemmer vil benytte sig af dette nye tiltag, som ogsa star ábent for medlemmer, der ikke kommer til generalforsamlingen.


Indsendelse af materialet skal ske til formanden. Materiale, der ikke er fremkommec senest onsdag den 24 marts, kan ikke medtages, idet jeg páregner at rejse den 25. fra morgenstunden.


 

 

 

 irgang. Marts Nr. 15 March 1993, Seite 7.


Hits: 1179

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig