btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 47 - Januar 2002 » Hannover; Kengerige med egen postovrighed til 20. september 1866, herefter projsisk provins

Danzig Nyt, Nr. 47 Januar 2002, Medlemsblad for Danzig Gruppen.

De tyske stater.
Et udfordrende og spaendende samleomrade.
Af H. Rosenfelt.

Hannover;
Kengerige med egen postovrighed til 20. september 1866, herefter projsisk provins.
- Stempler.
- Nytryk og eftertryk.
- Gyldighedsperioder.


Hits: 1213

Added: 06/12/2008
Copyright: 2020 Danzig.org

Danzig