btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 5 - 2001 » Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne - Ziemia Gdańska

Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne - Ziemia Gdańska.
Ryc. Bardzo rzadko spotykana gdanska cenzura (1-5.09.1939) Prüfstelle Danzig I w ramce.
Ryc. Stempel 'Field Kontrolle - Danzig' jak dotad nie skatalogowany.


Hits: 1560

Added: 04/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig