btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 5 - 2001 » Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne - Ziemia Gdańska

Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne - Ziemia Gdańska.
Ryc. List nadany w Starogardiz 10.IV.45, cenzurowany (ryc. powyzej) stemplem Starostwa Powiatowego w Tczewie.


Hits: 1884

Added: 04/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig