btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 17 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

 

DANZIG Gruppen:

Formand:
Curt Hosny
Vejrholm 27
9220 Aalborg Ø
Telf.: 98 - 15 92 62

Næstformand:
Alex Sørensen
Thycho Brahes Alle 31 II 2300 København S
Telf.: 35 - 55 27 00

Kasserer:
Kurt Spuhr
Sløjfen 11
3060 Espergærde
Telf.: 42 - 23 35 51

Sekretær:
Curt Hosny
Vejrholm 27
9220 Aalborg Ø
Telf.: 98 - 15 92 62

DANZIG NYT:

Redaktør og annoncer:
Curt Hosny

Postgirokonto 7 95 20 82
ISSN nr. 0905 - 4839

DANZIG NYT er et gratis, postomdelt med­lemsblad for
DANZIG GRUPPEN.
Bladet udkommer 4-5 gange årligt.
Løssalg dkr. 25.- pr. nummer frit tilsendt.

Medlemskab i DANZIG GRUPPEN koster:
Seniorer: ...................  dkr. 135.- årligt.
Juniorer (under 18 år): ...  dkr. 70.- årligt.

Indmeldelsesgebyr:
Seniorer: . . . dkr. 125.- en gang for alle.
Juniorer:   .... dkr. 75.- en gang for alle.

 

INHOLD:

Forside billedet: Dom Filatelisty i Gdansk.

Adresser............................................... 2
Fra formanden .................................... 3
Jeg udstiller for forste gang................ 6
Danzig forfalskninger fra danmark .... 9
Pakruojaus ........................................ 12
Og hva er sa det? .............................. 14
Filatelisternes hus i Gdansk.............. 15
Danzig Feltpost ................................. 20
Oversigt over tyske censursteder...... 31

 

Indhetftet:
Oversigt over tidligere artikler i Danzig Nyt.
Formidlingssalg nr.17.


Indlagt: Girokort og  ''Muskelsvindshumor" der var omtalt i nr. 15, men "forsvundet" i ombrydningen.

 

 

Annoncepriser:
1/1 side   dkr. 100 pr gang
                   dkr. 400 pr ar


1/2  side  dkr.  65 pr gang
dkr. 220 pr ar

1/4 side  dkr. 40 pr gang
dkr. 160 pr ar

1/8 side  dkr.  25 pr gang
dkr.  100 pr ar

 

Bemaerk: Alle artikler og illustrationer er omfatte af copyright.
Alle former for kopiering og gengivelse af indhold og illustrationer (også i udsnit) må kun foretages efter nærmere aftale med redaktionen.

 

 

 

årgang.Nr.17 December 1993, Seite 2.


Hits: 593

Added: 05/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig