btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 8 - 2004 » Mieszane frankatury ze ze znaczkami Portu Gdańsk i znaczkami zagranicznymi

Mieszane frankatury ze ze znaczkami Portu Gdańsk i znaczkami zagranicznymi.
Hans Vogels.
P.W.F. Ziemia Gdańska.
- Karta niemiecka ostemplowana datownikiem Portu Gdansk i wyslawa do Nowego.


Hits: 1623

Added: 07/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig