btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 8 - 2004 » Stempel poczty polowej w Malborku

Stempel poczty polowej w Malborku czynnej w latach 1940 - 1945.
Bernard Jesionowski.
Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne.
- Pierwszym walorem wyslanym za posrednictwem interesjacej nas poczty jest widokowka z dnia 12 wrzesnia 1940 roku napisana przez zolnierza 197 batalionu 12 kompanii obrony terytorialnej.


Hits: 1803

Added: 07/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig