btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 17 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

 

Desuden samler Kenneth på Sverige, Rusland, Holland og Frankrig. Kenneth startede med "vore" områder i 1991 og fortæller at han stadig er på begynderstadiet.

721-553
Leif Rud Nielsen
Skebladvej 34
4600 Køge

Leif er medlem i Forskellig Filateli, nybegynder fra 1992 og samler Balti­kum, samt Grønland, Færøerne, Island, Ukraine samt Hunde og landkort som motiver.

Giles du Borley, der tidligere er omtalt som medlem nr. 550 er optaget som medlem nr. 549.

Kontingentrestancer:
Det er en meget kedelig kendsgerning, når det må konstateres, at hele 5 med­lemmer stadig er i restance med kontin­gentet for 1993.
Efter samråd med vor kasserer har dette forhold medført, at den planlagte 5. udgave af Danzig Nyt i 1993 desværre måtte udgå. Den øjeblikkelige økonomi­ske status viste, at vi ville være for tæt "på bunden af kassen", hvis der blev udsendt 5 blade i 1993.
For at undgå en kedelig gentagelse til næste år, bedes du venligst indbetale dit kontingent for 1994 på vedlagte girokort hurtigst muligt!
Husk at dine dkr. 135.- skal være ind­betalt senest den 31. januar 1994. Indbetal hellere beløbet straks - ellers går det bare i "glemmebogen"!

Udmelding:
Vi har desværre modtaget den første udmelding i Danzig Gruppens historie, idet Jørgen Hartmann ønsker ikke læn­gere at være medlem fra 1. januar 1994.
Som grund for sin udmeldelse angiver han, at jeg i et brev til ham, hvor jeg rykker for manglende kontingentindbe­taling, holder en kold og "bankmæssig" tone i brevet!
Dette forhold får mig til at komme med følgende bemærkninger: Såfremt du ik­ke er tilfreds med forholdene i Danzig Gruppen, behøver du ikke nødvendigvis at tage et så drastisk skridt, som at melde dig ud.
I stedet bør du tage kontakt med et bestyrelsesmedlem og fremføre dine synspunkter, således at forholdet kan blive rettet snarest muligt.
Jeg er overbevist om, at jeg ikke er ver­dens bedste diplomat - men dette faktum bør ikke få konsekvenser hverken for Danzig Gruppen eller for gruppens øv­rige arbejde.
Altså; er du utilfreds - sig det til os! Er du tilfreds - sig det til andre!
Vi - fra bestyrelsens side - er altid lydhøre for forslag, der vil være til gavn og glæde for såvel medlemmerne som Danzig Gruppen. Selv om du ikke ligefrem er utilfreds, så kontakt allige­vel et bestyrelsesmedlem, hvis du har noget på hjertet - og gør de NU!

Generalforsamling.
I år afholder Danzig Gruppen for første gang - efter afstemning på sidste GF -sin ordinære generalforsamling uden for Sjælland; nemlig på Hammelev Kro, der ligger imellem Haderslev og Vojens.

 

 

 

 

årgang.Nr.17 December 1993, Seite 4.


Hits: 805

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig