btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 17 » Jeg udstiller - for første gang!

DANZIG NYT

Jeg udstiller - for første gang!
Af Kurt Spuhr

At samle på frimærker er - for mig -både en lidenskab og en videnskab!

En lidenskab fordi; jeg gerne vil gøre det så godt, som muligt - og have mine samlinger så komplette, som muligt!

En videnskab fordi; jeg efterhånden får et erfaringsgrundlag og en såkaldt filate­listisk viden om de områder, jeg samler på!

I de 7 år jeg efterhånden har samlet, har jeg haft en stigende kurve med hensyn til at samle på frimærker - jeg bytter i klubber - jeg besøger byttedage- jeg går på udstillinger - jeg ser hvad andre har fået ud af at samle - og plud­selig er der én, der siger: "Du skal udstille". Man vender og drejer spørgs­målet - og kommer til det resultat, at det kunne være meget "sjovt" at prøve.

Men så begynder "problemerne". Ikke så meget hvad skal du udstille - fordi jeg har kastet mig over nogle "lukkede lande", der på mig virker uhyre fascine­rende - men nærmere hvordan!
Minimum er 3 rammer, får jeg at vide. Det siger mig ikke ret meget. Ja, det er altså 48 plancher, fordi der kan være 16 plancher i hver ramme.
Jeg laver en disposition; hvor langt rækker mit materiale i forhold til den idé, jeg har fået - 3 rammer .... det vil sige 1 ramme per område (land).
Disponeringerne tager form og jeg opdager, at der slet ikke er plads til det jeg vil vise!
I første omgang en katalogsamling! - næh, jeg må hellere indskrænke...! - og lige pludselig kommer så den, for mig, rigtige ide.
Forfra og om igen ... og denne gang går det op - tilsyneladende!
For hvad med teksten?
En gang til!
- Denne gang blev det til 64 plancher (4 rammer).
OK - men hvor er den næste udstilling? Ja - ser du - du skal først begynde på en klubudstilling!
Det lyder rimeligt, men der er ikke så mange - og det skulle helst være på Sjælland.
Den første er om 3 måneder.
Det kan du ikke nå - og så var det i øvrigt for sent, fordi anmeldelsesfristen var udløbet!
- men, der er en igen om 6 måneder. Jeg rekvirerer en anmeldelsesblanket -og så er man der igen;
Første gangs udstillere skal begynde i nåleklassen, men kan også starte direkte i udstillingsklassen.
Hvad skal man?
Have et "opmuntrende klap" eller starte i den hårde klasse og indkassere et fornuftigt "nederlag"?
Jeg valgte det sidste!
.... men hvad så med placeringen? Min samling kunne på det tidspunkt både blive en posthistorisk samling og en specialsamling (ikke katalogsamling).

 

 

 

 

årgang.Nr.17 December 1993, Seite 6.


Hits: 790

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig