btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 17 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

med et stumt dagstempel. (Fig. I). Det fremgår af eksemplet, at afsenderen er FpNr. 06 086 I.Kp./Luftschutzabtei­lung der Luftwaffe. Stedsangivelsen er Pr.b.D. = Praust bei Danzig.
Det her anvendte stumme stempels op­rindelige indskrift kendes ikke.

Et postkort fra Simonsdorf (fig. 3) vi­ser, at et stumt stempel ikke er anvendt på trods af, at brevkortet er forsynet med feltpostnummer. Dermed var afsen­derens opholdssted dårligt skjult.
FpNr. 20 413 B kan henføres til: 5.Kp.  der Danziger Inf.Rgt. 2 på grund af B.

 

Fig. 2.
Det i fig. 2 viste stumme stempel lader sig derimod rekonstruere p.gr.a. de små buler i yderringen og påfaldende lille "10" i tidsangivelsen, der er kendetegn for         det         oprindelige stempel; ZOPPOT/Freie Stadt Danzig/b.
Brevstempler "Wchrmacht-Dienspost" uden angivelse af et feltpostnummer blev i begyndelsen benyttet af "Danzi­ger Inf.Rgt. 2" og senere benyttet af "Inf.Rgt. 120 (mot)", der var en under­afdeling i den 60. Inf.Division.

Et ukendt stempel vises i fig. 4.
Brevet var oprindeligt påskrevet "Post­sache". Da brevet mangler et afsender­stempel, der angiver hvem afsenderen er, er brevet påskrevet "36" (PO efter­porto og derefter afstemplet med et "åbent" dagstempel.
Det er imidlertid påfaldende, at begge stempler har samme dato og tidsangivel­se, hvorfor det må formodes, at det stumme stempel har været anvendt på DANZIG 5 (Bahnpostamt).

 

 

 

 

årgang.Nr.17 December 1993, Seite 19.


Hits: 905

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig