btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 17 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

Oversigt over hidtil kendte datoer og brugssteder for Danzig Feldpost:
Nr. Feldpost med dzg fra/til Feldpost uden dzg fra/til Feldpost alene

fra/til
Stumt stempel fra/til Postkontor (Postamt)
I 09.09.39
20.12.39
06.02.40
07.08.42
  - Danzig 5 Stadtgraben 3
II 03.10.39
11.10.39
13.01.40 20.10.40
08.11.44
- Danzig-Langfuhr Adolf Hitler Strage
III 09.10.39 03.06.40
02.05.41
- - Zoppot

Mackens Allde 2
IV 02.10.39
30.12.39
13.01.40
07.07.42
- - Neufahrwasser Am Bahnhof
V 05.09.39
25.09.39
Kendes ikke 16.04.40

01.04.41
30.04.41
09.01.45
Gotenhafen 1 Hermann G6ring Str

I: Dagstempler uden stedsangivelse: Klaus Bbhm uddyber i det følgende ovenstående oplysninger omkring bru­gen af det stumme stempel.

Af bestemmelserne fra RPDn fremgår det tydeligt at alle feltpostforsendelser, der indeholder et feltpostnummer i af­senderadressen burde være afstemplet

 

 

 

 

årgang.Nr.17 December 1993, Seite 18.


Hits: 977

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig