btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 18 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

 

Frimærkekrigen mellem den polske republik
og Fristaden Danzig 1938-39.
Af Hans Vogels.

 

Igennem årene har frimærker været brugt, som små, men meget udbredte politiske dokumen­ter. Nye lande ud­giver frimærker - ofte før de er officielt anerkendt af andre lande og internationale organisationer - for at gøre Verden opmærksom på landets eksistens. Nylige tildragelser i Østeuropa er et godt eksempel herpå. Frimærker kan også vise Verden bestemte politiske ideer eller historiske synspunkter. Den polske udgave i anledning af 20-året for oprettelsen af Den polske Republik i 1938 og den efterfølgende udgivelse af "Tag der Briefmarke" fra Fristaden Danzig, kan klassificeres i sidstnævnte kategori.

Før i tiden er der skrevet meget om "Frimærkekrigen" imellem Republik­ken Polen og Fristaden Danzig. For­fatternes politiske farve har medført at emnet er mere eller mindre fjernt fra de aktuel­le be-given-heder og unøjagtig­heder har sneget sig ind i teksten. Forfat­teren af denne artikel har hver­ken inten­tionen om - eller hensigten af - at skrive den ultimative sandhed - helt uden forud-indtagelser. Forfatteren vil prøve på at skrive historien så akkurat som muligt og at undlade "fabrikationer", men holde sig til den officielle korrespon­dance - imellem de to nationer - der kan findes i arkiverne i Polen og Tyskland.

I 1937 udskrev Ministeriet for Post og Telegraf i Polen en konkurrence. Ministeriet havde planer om, at ud­sende en serie frimærker med scener fra Polens historie, for at fejre 20-året for den polske republik i 1938. Mini­steriet valgte, i samarbejde med re-

 

Illustration nr. I: Den røde hal i Danzig's Rådhus med loftmalerier af Isaac van den Block.

 

 

 

 

 

årgang.Nr.18 April 1994, Seite 12.


Hits: 791

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig