btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 18 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

præsentanter for videnskab, kunst og filateli, tretten temaer for frimærker­ne:
5 gr.: Boleslaw Chrobry: Mødet i Gnie±no i året 1000.
10 gr.: Kazierz Wielki: Mødet i Krakow i året 1364.
15 gr.: Wiadislaw Jagiallo: Grun­wald 1410.
20 gr.: Kazimiaerz Jagielloriczyk: Kort fra Jagiallon perio­den 1447-1492.
25 gr.: Zygmunt August: Unio­nen fra Lublin 1569.
30 gr.: Stefan Batory: Wielki Luki.
45 gr.: Chodkiewicz og ±olki­ewski med Vasa våben­skjoldet.
50 gr.: Jan III Sobieski i Wien.
55 gr.: Konstitutionen af 3. maj.
75 gr.: Kokiusko, Poniatowski og Dabrowski.
1 zl.: 1831: Heltemod hos polske soldater.
2 zl.: Romauld Traugutt: 1863.
3 zl.: Feltmarshall J6zef Pilsudski med baggrund af en allegori af årene 1914­1920.

Der var indkommet 121 forslag fra 52 kunstnere til denne konkurrence. Tre forslag fra Waclaw Boratyriski fra Poznan blev tildelt en præmie. Fordi hans forslag havde de bedste artistiske og tekniske forudsætninger, bad mini­steriet ham om, at designe flere fri­mærker, for at opnå et ensartet ud­seende. Kun 2 zl. og 3 zl. blev desig­net af henholdsvis M. Watorek fra Warschawa og prof. Zygmund Roz­wadowsly fra Lwdw. Den 1. december 1937 sendte Ministeriet for Post og Telegraf et fortroligt brev til Uden­rigs Ministeriet i Warschawa. De ønskede at udsende nogle frimærker til brug for den polske post i Fristaden Danzig, samtidig med de ovenfor nævnte frimærker. Disse frimærker skulle afløse de polske frimærker, med overtrykket PORT GDANSK, der var udgivet af den polske posttjeneste i Danzig. I 1938 ønskede Ministeriet for Post og Telegraf også at erstatte inskriptionen Posta Polska (polsk post) med ordet Polen på frimærker­ne.

Sammen med brevet blev forslagene, til frimærkerne fra Waclaw Boratyriski til brug for den polske post i Fristaden Danzig, fremsendt til Udenrigs Mini­steriet. Boratyriski havde valgt et neutralt design for frimærkerne, fordi skildringen af en bestemt person eller tildragelse fra Danzigs historie, skulle undgå at såre følelserne i både Polen og Danzig - en sag, som senere skulle vise sig, at være meget vanskelig. På forslaget viste han kornhandlen imel­lem polske adelsmænd og Danzig­købmænd foran Krantor ved Mottlau i det 16. århundrede. Boratyriski ønske­de på den måde at vise den store betydning Danzigs havn havde for den polske handel. Polske historikere sagde, at forslaget var historisk kor­rekt og at det ikke skulle volde nogle problemer.
Ministeriet for Post og Telegraf i Polen besluttede ikke at benytte fri­mærker med dette design til posten i Polen, fordi de ikke ønskede at øde­lægge de gode politiske forhold imel­lem Polen og Danzig. Der blev frem-

 

 

 

 

årgang.Nr.18 April 1994, Seite 13.


Hits: 1031

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig