btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 18 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

lagt tre forslag til inskriptionen på frimærket.
1: Port Gdarisk XVI w. ( Havnen i Gdarisk i det 16. århundrede.)
2: Port w Gdafisku. (Havnen i Gdarisk.)
3: Polski Port w Gdarisku w XVI w. (Polsk havn i Gdarisk i det 16. århundred.)

Udenrigs Ministeriet skulle tage stil-ling til tre ting; nemlig:
1: Udgivelsen af dagligmærkerne til den polske post i Danzig,
2: Udseendet af frimærkerne, som var fremsendt i brevet,
3: Inskriptionen på frimærkerne.

Dette skulle ses i relation til politikken omkring Fristaden Danzig.
To uger senere sendte Udenrigs Mini-steriet sit svar. Forslagene var gode. Inskriptionen Polski Port w Gdari-sku w XVI wieku var den bedste (selvom det ikke blev omtalt af Post-ministeren.) Ændringen af Poczta Polska til Polen synes ikke at være en god ide, idet Polen kun havde postale rettigheder i Danzig. Fristaden Danzig var således ikke en del af Republikken Polen. Fristaden kunne beskylde Polen for et forsøg på en territorial indlem-melse. Udenrigsministeriet foreslog derfor at bibeholde den gældende inskription; Poczta Polska Port Gdansk.

Den 8. november 1938 skrev Landes Postdirektion der Freien Stadt Danzig til senatet i Fristaden og bekendtgjorde (se Illustration nr. 2 på side 15) ud-sendelsen af en ny serie polske fri-mærker. Ifølge bekendtgørelsen, der var modtaget fra den polske post- og telegraf administration i Warschawa, skulle frimærkerne udsendes i anled¬ning af 20 årsdagen for Den polske Republiks oprettelse. Landesposulirektion'en pegede overfor senatet specielt på de fire frimærker, som skulle udstedes til brug for den polske post i Danzig og 15 gr.-mærket.

Ifølge bekendtgørelsen, der var skrevet på fransk, forestillede de fire frimærker til den polske post i Danzig, en scene fra det 16. århundredes Danzig, med to polske adelsmænd, der handlede korn med købmænd fra Danzig. I baggrunden var symbolet for Danzig; Krantor, og nogle skibe, der var ved at blive lastede. Inskrip-tionen lød - udover det sædvanlige: Poczta Polska Port Gdarisk - Gdansk w XVI wieku.

Det polske 15 gr. mærke viser kong Wladislaw Jagielto og dronning Jad-wika (Hedwig) foran en gotisk trone i det øjeblik, hvor dronningen overrækker rektoren for Krakows Universitet et skrin med kostbarheder og et grundlæggelsesdokument. Foran tronen er symbolet for de teutoniske riddere (Den tyske Ridderordens) underkastelse = et hvidt klæde med en fjerbeklædt-hjelm og to korslagte sværd frembåret til kongen af to teuto-niske riddere før slaget ved Grunwald. (Se illustration nr. 4 på side 16).

 

 

 

 

årgang.Nr.18 April 1994, Seite 14.


Hits: 967

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig