btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

kelte kombinationer af flyvninger og andre relaterede mix-frankaturer er kendte.

Post, der ankom til Danzig fra flyvning nr. 260 (udturen) og 261 (rundturen) fik, som ankomst-stem-pel, det med stor diameter 2-rings-stempel, "DANZIG 5 * Kur- und Seebåder".

 
Post, der blev nedkastet over Rønne fra flyvning nr. 261, fik ankomststemplet "Rønne/31.7.32. 12.30".

Post, der returnerede til Friederichshafen fra flyvning nr. 262, fik et af to nye stempler vist i fig. 13.
Postkort fik for det meste et stort håndstempel af 11/2-ringstypen med segment "FRIEDERICHSHAFEN (BODENSEE)/1.8.32 - 10/MIT LUFTSHIFF GRAF ZEPPELIN BEFORDERT", eller - hovedsage-ligt på breve - et 1-rings maskinstempel med logo og med den samme ordlyd, bortset fra an-komst-tiden, der her er 9-10.

Kun breve og postkort var til-ladt på Luposta flyvningerne. Al post, undtaget den til Rønne, kunne også være registreret. Postraterne, der var de samme for alle flyvnin-gerne - uden reducering for dels-trækningen til Rønne - var sådan:

For Danzig post: For tysk post:
Postkort                           1 Gulden                 0,75 Reichmark
Breve op til 20 gram    2 Gulden                1,50 Reichmark
Registrering                   20 Pfennig              20 Reichpfennig
[Fig. 14]
 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 22.


Hits: 711

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig