btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

Brevet i fig. 14 er adresseret til Ausstelhitigsleitzing der Luposta 1932 er afsendt fra Philadelphia den 18 juni 1932 er afsendt med SS EUROPA og katapultfly ship-to­shor e. Det er annulleret med det store, violette katapult-fly stempel dateret den 19. juni, såvel som det røde 2-ringsstempel "Berlin C2 Luftpo st amt", samt forwarding­stemplet i 2-linier: "Mit Luftpost beftirdert/Flugpost Danzig 5".
Der er 3 transit håndstempler på bagsiden af kuverten "BERLIN C/20.6.32. 5-6", "DANZIG/ * 5 k/ 20.6.32. 16-17" og "DA_NZIG/ * 1 s/ 20.6.32. 5-6 N".
Når tidszoner tages i betragt­ning, viser disse håndstempler, at befordringstiden fra Philadelphia til Danzig har været så kort som 40

 

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 23.


Hits: 505

Added: 09/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig