btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

 

timer.

Det registrerede brev (fig. 15) var sendt fra Luxembourg til Friederichshafen den 26.7.32 for tilslutning til udflyvningen til udstil­lingen. Det er ankomststemplet bagpå med "DANZIG 5 Kur- und Seebåder", før viderebefordringen med luftpost til England [Sieger nr. 169A (i)].

kort (fig. 17) blev afsendt fra ud­stillingen, via DANZIG 5 postkon­toret, til Friederichshafen for tilslut­ning med udflyvningen til udstillin­gen. Ved ankomsten blev det forsy­net med "DANZIG 5 KUR- und Seebåder" og "Danzig-Langfuhr Luftpost" før det blev videresendt til adressaten i Danzig-Langfuhr med almindelig post. [Sieger nr. 169A (i)].
Det korrekt frankerede

 

Fig. 15

Postkortet fig. 16 var sendt til fra Schweiz til Friederichshafen den 30.7.32 for tilslutning til udflyvningen til udstillingen. Efter ankomst i Danzig blev det videre­sendt med luftpost til Genve. [Sieger nr. 169A (i)].
Dette korrekt frankerede post- LuftschiffPostkarte' (fig. 18) blev afleveret i Friederichshafen til udflyvningen til Danzig. De tyske frimærker blev annulleret i postkon­toret ombord med luftskibets 2-rings håndstempel. Efter ankomst i Danzig-Langfuhr blev kortet

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 24.


Hits: 660

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig