btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt 5 Nr.20

Der blev også udgivet helsager til brug for lejrposten i Woldenberg. Den her viste helsag, er udgivet i midten af juni 1942, og sendt fra frimcerkeudstilingen, der blev afviklet i dagene 8. til 11. november 1942. Modtageren, Stanislaw Megiel, var i øvrigt medlem af den postkommission, der stod for den daglige ledelse af lejrposten.

foræret til lejrens filatelister og blev i man-ge tilfælde anvendt som illustrationer i et katalog, der blev udgivet i marts 1944 af frimærkeklubben i OFLAG IIC.

Fonden forbydes
I midten af november 1942 — umiddelbart efter at frimærkeudstillingen var afviklet i dagene 8. til 11. november — forlangte den tyske lejradministration imidlertid at fon­den for enker og forældreløse børn blev nedlagt, idet der på intet tidspunkt var givet tilladelse til denne aktivitet. Men derimod blev der ikke nedlagt forbud mod lejrpostens funktion.
Så man fortsatte med at udgive frimærker, miniark og helsager indtil lejren måtte eva­kueres på grund af den russiske hærs frem­rykning den 25. januar 1945. På dette tidspunkt var der udgivet 48 fri­mærker, 5 miniark og 6 helsager. Det sidste frimærke blev udgivet kun syv dage før lejren blev rømmet.

Fremstilling af frimærker
Den tekniske fremstilling af frimærkerne —selve trykningen — foregik ved hjælp af en kliché, der var skåret i pæretræ. Denne træsort er den bedst anvendelige til dette formål. Trykningen foregik med håndkraft, hvilket var en langvarig og belastende pro­ces, idet det var muligt kun at trykke et en­kelt frimærke ad gangen. Nogle af de sidste frimærkerudgaver er imiderltid trykt ved hjælp af en metalpla­de, hvori motivet er graveret. Det var med denne teknik muligt at udskifte værdiangi­velsen til forskellige værdier, hvilket også skete i dette tilfælde. Fra midten af juni 1942 blev der anvendt en meget primitiv trykpresse fremstillet i lejren. I slutningen af marts 1944 blev ovennævn­te trykpresse erstattet af en betydelig for­bedret udgave, der var fremstillet i lejrens snedkerværksted. De enkelte klichéerslevetid var ikke særlig lang. Således måtte der ofte fremstilles

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 37.


Hits: 483

Added: 09/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig