btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Frimærkeklubben

rimcerkeklubben i Woldenberg arrangere­de sammen med postkommissionen en frimærkeudstilling i begyndelsen af novem­ber 1942, hvor blandt andet resultaterne af en konkurrence om motiver til nye fri­mærker for lejrens interne posttjeneste blev vist frem.
I den anledning blev der udgivet et miniark til minde om udstillingen.

 

gives oplysninger om, når disses kurse­ringsperiode ophørte.
For at opnå så kunstnerisk gode motiver som muligt, udskrev kommissionen med regelmæssige mellemrum konkurrencer om udkast til nye frimærker. Og resultatet af disse konkurrencer blev motiver med kirkelige, historiske og militære symboler, ligesom motiver med sport, kultur og vi­denskab blev anvendt.
Foruden et motiv og værdibetegnelse, bærer alle frimærker teksten »Poczta ob. of. IIC« — Iejrposten i OFLAG 11C samt »FWS« — fonden for enker og forældreløse børn.
Den permanente posttjeneste begyndte sit virke den 7. maj 1942 og fandt lige fra begyndelsen stor anvendelse på alle områ­der i lejren.
Den blev benyttet af lægetjenesten, apotek­stjenesten, bibliotekstjenesten samt man­ge andre af lejrens kulturelle organisatio­ner.
Desudover var der en meget intensiv privat korrespondance som i helligdagsperioder og ved andre højtider tiltog ganske ansee­ligt.

Frimærkeklubben
En meget stor interesse for de udgivne fri­mærker blandt de internerede resulterede da også i oprettelse af en frimærkeklub, der på et tidspunkt omfattede mere end 300 medlemmer.
I samarbejde med postkommissionen blev der i begyndelsen af november 1942 arran­geret en udstilling, hvor der bl.a. blev vist forskellige udkast til nye frimærker, der var udført i forbindelse med en konkur­rence udskrevet af postkommissionen. Dis­se udkast var samlet i et carnet der solgtes på udstillingen.
Foruden at samle på de frimærker, miniark og helsager der blev udgivet til anvendelse i lejren, blev der samlet på diverse prøve­tryk og makulatur, dvs. sorttryk af ma­kulerede klichéer.
Disse sorttryk blev af postkommissionen

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 36.


Hits: 2613

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig