btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 8 - 2004 » Gdański stempel nerkowy

Gdański stempel nerkowy 1824 - 1932.
Komisja Naukowo-Badawcza Pomorskiego Okregu PZF.
P.W.F. Ziemia Gdańska.
Bernard Jesionowski.
- List z ostatniego znanego dnia stosowania stempla dwuwierszowego z nazwa miesiaca pisana slownie - 05 marca 1924 roku.
- Najstarszny znany przyklad uzycia stempla nerkowego - 19 marca 1824 roku.


Hits: 1854

Added: 05/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig