btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 8 - 2004 » Gdański stempel nerkowy

Gdański stempel nerkowy 1824 - 1932.
Komisja Naukowo-Badawcza Pomorskiego Okregu PZF.
P.W.F. Ziemia Gdańska.
Bernard Jesionowski.
- List bedacy najpozniejszym znanym zastosowaniem stempla IIa.


Hits: 1943

Added: 05/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig