btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 16 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

DANZIG Gruppen:

Formand:
Curt Hosny
Vejrholm 27
9220 Aalborg ø
Telf.: 98 - 15 92 62

Næstformand:
Alex Sørensen
Thycho Brahes Allé 31 11
2300 København S
Telf.: 35 - 55 27 00

Kasserer:
Kurt Spuhr
Sløjfen 11
3060 Espergærde
Telf.: 42 - 23 35 51

Sekretær:
Curt Hosny
Vejrholm 27
9220 Aalborg ø
Telf.: 98 - 15 92 62

 

DANZIG NYT:

Redaktør og annoncer:
Curt Hosny

Postgirokonto 7 95 20 82
ISSN nr. 0905 - 4839

DANZIG NYT er et gratis, postomdelt med­lemsblad for
DANZIG GRUPPEN.

Bladet udkommer 4-5 gange årligt.
Lossalg dkr. 25.- pr. nummer frit tilsendt.

Medlemskab i DANZIG GRUPPEN koster:
Seniorer: .................  dkr. 125.- årligt.
Juniorer under 18........ dkr. 65.- årligt.

Indmeldelsesgebyr:
Seniorer: .........................  dkr. 125.-
Juniorer: .........................  dkr. 75.-

 

 

INHOLD:

Forside billedet:
Neptunbronden pa Lange Markt foran Dwor Artusa.

Addresser ............................................................... 2
Fra formanden ....................................................... 3
Nye stempelbetegnelser ....................................... 5
Om oplagstal ......................................................... 6
Referat fra turen till Polen ..................................... 8
Polens forste frimaerker ...................................... 32
Polske posthus nr. 1 ............................................. 36
Polens stjerne ...................................................... 38
Varianter i 1924 udgaverne ................................. 40
Udstillingsblok Pozan 93 ..................................... 43

Indheftet:
Formidlingssalg nr. 16.

Indlaget:
Referat fra generalforsamlingen
i Amagerhallen denn 28.3.1993.
2 kort over Danzig henholdsvis med polsk og tysk tekst.

 

Annoncepriser:
1/1 side             dkr. 100 pr gang
dkr. 400 pr ar

1/2 side            dkr. 65 pr gang
dkr. 220 pr ar

1/4 side            dkr. 40 pr gang
dkr. 160 pr ar

1/8 side          dkr. 25 pr gang
dkr. 100 pr ar

 

Bemaerk: Alle artiker og illustrationer er belagt med copyright.
Alle former for kopiering og gengivelse af indholdet (også 1 udsnit) må kun foretages efter nærmere aftale med redaktionen.

 

 

 

argang Nr. 16 August 1993, Seite 2.


Hits: 878

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig