btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 16 » Fra Formandens Pen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

Fra Formandens Pen

 

Kære læsere!

Selv om de fleste medlem­mer allerede har overstået sommerferien, og mange af os har lagt frimærkerne på hylden til fordel for andre aktiviteter, så håber jeg, at dette nummer af Danzig Nyt bliver godt modtaget.

Dette nummer af Danzig Nyt indeholder bl.a. et referat fra generalforsamlingen (som sædvanligt vedlagt i et separat hefte) og en interessant lille artikel fra Michael Siegumfeldt, der har gjort sig visse tanker omkring oplagstallene på de små emissioner.

Endelig bruges en masse spalteplads på at fortælle om alt det, de medlemmer, der ikke deltog i Polensturen, er gået glip af.

For at bladet skal ligne sig selv, så har vi som sædvanligt en skriftlig auktion (formidlingssalg), der denne gang inde­holder spændende og sjove ting til din samling.

Nye medlemmer:
Også i denne udgave af Danzig Nyt har jeg fornøjelsen af at kunne byde vel­kommen til et par nye medlemmer; nemlig:

721-548
Jan Poul Petersen Emdrupvej 66 II th
2400 København NV

Jan Poul's interesseområder er meget omfattende, men kan vel sammenfattes til: Krigene i Europa med hovedvægten lagt på "Dan­ske frivillige i udenlandsk krigstjeneste", samt "Udlændinge i tysk krigstjeneste".
Samlingen er udbygget med feltpost, dokumenter, militaria o.s.v.
Jan Poul er i færd med at skrive en bog, der bygger på disse emner.

 

 

 

argang Nr. 16 August 1993, Seite 3.


Hits: 764

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig