btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Fra formandens pen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

Fra formandens pen

 

Kære læsere!

Med nogen forsinkelse får du hermed hermed et nyt medlemsblad.
Keld Sørensen har på side 34 "begået" en artikel omkring et fila­telistisk hjørne, som meget få ken­der noget til - illustrationerne er hentet fra et katalog, som endnu færre kender eksistensen af. En stor TAK til Keld for hans artikel og hans evne til stadig at fin­de nye interessante emner, at skri­ve om.

Som omtalt i sidste nummer, bringer vi også artiklen om luft­skibet; GRAF ZEPPELIN's besøg i Danzig i forbindelse med LUPOSTA udstillingen i 1932. Artiklen er skrevet af vort medlem i England; Giles du Boulay og starter på side 11.

 

Møder under private former!

Ved et hurtigt blik i mødeka­lenderen i denne spalte, fremgår det, at der ikke er mange udstillinger i 1995.
Efter reglerne afholdes der møder i forbindelse med større udstillinger.... hvad så, når der in­gen udstillinger er?

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 3.


Hits: 922

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig