btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

nyttes særligt meget. En af fordelene er vort bibliotek, som slet ikke har væ­ret benyttet i 1994 (bortset fra bibliotekaren, der bruger det meget).
Jeg kan ikke forstå, at al den vi­den, som er samlet i vort bibliotek, ikke kan friste medlemmerne, når de pusler med deres samlinger. På den anden side, hvis medlemmerne ikke kan "finde noget" i biblioteket, så må medlemmerne være særdeles godt in­formeret om deres samleområder! Hin!!!
Biblioteksfortegnelsen findes indlagt.
Såfremt Danzig Gruppens eget bibliotek ikke slår til, så skal jeg gøre opmærksom på, at du igennem dit lokale kommune bibliotek kan låne bøger fra verdens største filatelitiske bibliotek i München.
Biblioteksfortegnelse fra München kan lånes fra Danzig Grup­pens bibliotek.

Medlemsbladet
Der er ingen "kritiske" røster, der har noget at udsætte på vort med­lemsblad; Danzig Nyt.
Imidlertid er der fremkommet ønsker om, at vi skal udsende bladet 5-6 gange om året, i stedet for de nuværende 4 numre. Bladet skulle i så fald være lidt tyndere (under 50 gram), således at det 5 kroner, i stedet for de nuværende 8, 75 kroner.
Et lille regnestykke vil vise Økonomien omkring denne tanke.

4 × 8, 75       35,00 kr.
6 × 5,00         30,00 kr.

Så langt  en "besparelse" på 5 kroner, der imidlertid vil blive "spist op" i form af kuverter m.m.
Hvis vi ser på sideantallet, så kan vi sende max 32 sider for de 5 kroner i porto, svarende til sideantallet i nr. 17 og 18 unden indlæg i form af auktion m.m

6 × 32 sider 192 sider
4 × 48 sider 192 sider

48 er det hØjeste antal sider, heftmaskinen kan klare.
SpØrgsmålet er nu, om vi skal gå over til at udsende medlemsbladet lidt oftere med 32 sider, eller om vi skal bibeholde den gamle form med op til 48 sider?
Såfremt man er indstillet på 32 sider er der et andet spørgs­mål, som skal tages i betragtning, nemlig, at det er lidt sværere at

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 5.


Hits: 762

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig