btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Legenden om den polske konge.

Medlemsblad for Danzig Gruppen

Legenden om den polske konge.
Af Curt Hosny

Jeg fik en morsom oplevelse sidste jul, da jeg holdt ferie på Ma­deira.
Under et besøg i "Sacret Art Museum" i Funchal faldt jeg over et maleri, som sikkert har mere hi­storisk end filatelistisk interesse.
Illustrationen på næste side vi­ser et maleri fra den Flamske Skole, der blev udført efter den mystiske ridder Henrico Alemano (Henique Alem—ao) bosatte sig i Madalena do Mar i 1454.

Ifølge dr. Kielanowski, et an­set medlem af det polske fælleskab af videnskabsmænd i London, som i øvrigt bor på Madeira, er der tale om et portræt af Henrico og hans kone, malet i slutningen af det 15. århundrede.

For godt tyve år siden, i for­bindelse med af nogle forbedringer på fundmenterne afden gamle kirke i Magdalena do Mar, håbede dr. Kielanowski at finde resterne af Kong Wladyslow i den tidligere kirke, der var blevet ødelagt af over­svømmelse.
Den videnskabelige undersø­gelse begyndte i 1970 og var endnu ikke afsluttet, da jeg forlod øen i januar 1994.

Legenden
Efter slaget ved Varna i 1544 forsvandt den polske konge efter at have besejret Tyrkerne.
På cirka samme tid ankom den mystiske Henrico Alem—ao for at bosætte sig på Madeira medbrin­gende et brev fra prins Hent)) the Navigator. Han blev fyrstelig mod­taget af kong Afonso og bosatte sig i Madalena do Mar, en mindre landsby på sydvestkysten af Ma­deira.
Ridderen giftede sig og fik en søn og en datter.

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 9.


Hits: 831

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig