btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

 

En "kvittering" for at man har udstillet, er der ingen, der vil vise frem, men en medalje er straks no­get andet! Den vil blive vist frem ved flere lejligheder - og dermed skabe publisity omkring vore fri­mærker .... og det kunne jo være, at beskueren er en "skabsfilatelist", som måske også gerne ville have "noget at vise frem"!
Et meget grelt eksempel fra Nordia'94, som er en skamplet på dommerkolegiet er, bedømmelsen af Henning Nielsens Våbentype. Henning Nielsen er den, der ved mest om Våbentypen i hele Dan­mark (postuleret med grund i de artikler, der kommer fra Hennings hånd). Henning fik en forholdsvis lav bedømmelse i VIDEN, hvor han om ikke skulle have haft 35, så 33 point.
Henning fik "kun" stort sølv, hvor et mere ædelt metal, ville have været på sin plads.
Jeg vidste godt, at man i For­bundet deler klubmedlemmerne op i A- og B-medlemmer - blot vidste jeg ikke, at dette også er gældende for udstillere!
Fra anden side er der lovet, at man vil forsøge at "tvinge" Forbun­det til, at tage dette forhold op til overvejelse hos d'herrer dommere .... vi r i forvejen ikke meget for vort kontingent!
For mit eget vedkommende vil jeg tænke mig godt om, førjeg igen smider penge ud til rammeleje på en udstilling på dansk jord.

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 8.


Hits: 878

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig