btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 . DANZIG NYT

DANZ1G NYT

Brev fra Jelgava til Liepaja, afsendt 9. juli 1919.
Brevet er frankeret med alle tre frimærker - ialt 55 Kap.
Delte passer ikke med nogen portosats. Det er mest sandsynligt, at vi her har et
filatelistisk, overfrankeret brev - selvom det godt kunne ligne et forretningsbrev?
Afstemplingsdatoen; 7.9.19, er fra den tid,
da Niedra-Regeringen måtte træde tilbage.

 

Heraf blev der som nævnt senere af hver værdi trykt 10.000 stk. på cigaret­papir.
Frimærkerne var gyldige til 1.5.22, men da var de forlænget blevet uak­tuelle på grund af inflationen.
Frimærkerne er utakkede og foruden på det sjældnere cigaretpapir trykt på papir med vandmærke i vaffelmønster som på de samtidige mærker i soltegningen. Et trykark bestod af 4 delark å 100 stk., som horisontalt gennem midten af arket havde en perforering 9 3/4, og således fremkommer der altså mærker med denne takning enten foroven eller for­neden.Vandmærkepapiret forekommer i to typer for værdierne 15 og 35 kap.: Type 1 er helt glat papir, mens type 2

 

 

argang Nr. 14 January 1993, Seite 42.


Hits: 1144

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig