btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 .Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

har et ret svagttegnet, lodret, riflet mønster og er lidt mere porøst. Type 2 er betydeligt sjældnere end type 1.
5 kap.-mærket forekommer kun på papir af type 1.
5 kap.-mærket er anilinrødt og fore­kommer med papiret mere eller mindre gennemfarvet af den røde farve, og 35 kap.-mærket forekommer i to nuancer, hvoraf den almindelige er en mellem-brun farve, men der ses også en grå-brun farve, som er meget sjældnere.
Mærkerne er som sagt udgivet utakkede fra trykkeriets side, men sagen kompli­ceres ved, at visse postmestre rundt omkring i landet lavede nogle ret primi­tive gennemstikninger, som man af og til støder på, således i byerne Ope, Skrunda og Strenci.
Somme tider ser man en regulær linie­takning I 1 1/2, som vistnok også stam­mer fra en postmester, men her er vi på lidt mere gyngende grund.
Mærkerne er udført i stentryk, og der er derfor mange tryktilfældigheder, men selvfølgelig også mange regulære plade­fejl.
Harry v. Hofmanns Letlandshåndbog angiver intet om klicMfejl, hvilket sikkert skyldes, at der ikke rigtig er no­gen, der ved, hvordan klicUblokken har set ud. Der omtales derimod i bo­gen nogle pladefejl, på hvilke der ikke er sat feltnummer, hvilket jeg også umiddelbart vil tage som udtryk for, at der ikke er forsket særlig meget i denne fritnærkeserie, eller også har der sim­pelthen været for lidt materiale til rådig­hed.
På grundlag af mit eget materiale, der desværre ikke indbefatter arkdele fra den øverste arkhalvdel i delarkene, men kun omfatter - foruden mange løse mærker - nogle kvarte og halve ark fra nedre arkhalvdel, mener jeg at kunne fastslå følgende:

 

KLIC]«BLOKKEN:

På 5 kap.-værdien er der en karakteris­tisk fejl i position 73, 76 og 79 - her benævnt klichefejl A.

KliclWejl A

Det drejer sig om en lille skråtstillet streg på toppen af I'et i LATVLJA. Stregen har form som et lille uregel­mæssigt kors, og med lidt god vilje kan den således minde om et Stefanskors (det velkendte skæve kors på den un­garske kongekrone).

På 15 kap.-mærket har jeg fundet to gennemgående fejl i nedre arkhalvdel, således et grønt punkt lige udenfor mærkebilledet på højde med byens silhouet - klichefejl B.
Denne fejl sidder i position 82, 85 og 88.

 

 

argang Nr. 14 January 1993, Seite 43.


Hits: 1042

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig