btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 . DANZIG NYT

DANZIG NYT

Klichefejl B
På det samme mærk sidder klich6fejl C - nemlig en ret stor grøn plet nedenfor og lidt til venstre for I'et i LATVIJA og desuden et lille grønt punkt umiddelbart til højre for tårnet under V i LATVIJA. Begge disse fejl ses på felterne 71, 74, 77 og 80.

Klichefejl C på 15 Kap.
Det er således sandsynligt, at kliche-blokken for de to værdier har været en 15-blok, 5 vandrette rækker med tre i hver.. Denne kliehe'blok har således kunnet afsættes 3 113 gang hen ad hver arkhalvdel (se skitsen). Men vi er - indrømmet på lidt tynd is her!


 

argang Nr. 14 January 1993, Seite 44.


Hits: 1145

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig