Danzig Gruppe Danzig Nyt

Jest około 20 wydań czasopism dotyczących Danzig Gruppe obejmujących lata 1992-2002. Te czasopisma są tylko w języku duńskim, jedakże widzimy duże zainteresowanie nimi. Niektóre skany nie są doskonałe lecz zostaną poprawione w przyszłości.

Klub Grupa Gdańska i ich czasopismo Wiadomości Gdańskie istniało od 1992 do 2002. Działalność klubu była rozpoczęta przez Kurta Hosnego, lecz niestety z powodu niedostatecznego wsparcia zdecydował się on zakończyć działalność klubu który skupiał głównie skandynawskich członków i kolekcjonerów.

 

Jeśli masz jakiekolwiek inne czsopisme jak te które przedstawiono proszę o kontakt przy pomocy strony Danzig.org lub poszę o przysłanie mi skanów z (150 DPI) a ja z przyjemnością dodam je do tej strony.

Danzig